Scénka na stužkovú – polnočný dekrét

Na stužkovej sme o polnoci „zajali“ našu triednu profesorku, spolu s našou „krstnou mamou“ stužkovej a pod hrozbou odťatia hlavy :) sme ich v mene všetkých našich profesorov prinútili podpísať nasledovný dekrét:

  1. Po skončení vyučovania ste povinní s otrockou poddanosťou uložiť stoličky, prípadne ich vyložiť, utrieť tabuľu, aby naše chatrné zdravie nanarušil kriedový prach.
  2. Po našom láskavom dovolení, vám umožníme vstúpiť do triedy. Ste povinní preukázať nám úctu ústnym pozdravom a prehovoriť môžete až na výzvu, t.j. na naše výslovné dovolenie.
  3. Skúšanie sa odkladá do doby, keď bude oň z našej strany záujem.
  4. My svedomití a veľmi pilní študenti, ktorí vždy a všade myslíme na školu a venujeme sa riešeniu úloh a zadaní na miestach k tomu určených, ako sú Koruna, Päťka, Marína, Kvalita sme po týchto namáhavých úlohách patrične fyzicky, často aj spoločensky unavení, a preto potrebujeme chýbajúcu energiu doplniť dostatočnou dĺžkou spánku. Preto ste povinní nám zaistiť všetko tak, aby sa naše lavice premenili na útulné postieľky a zvýšenou intenzitou hlasu nás nebudete rušiť.
  5. Pretože na vyučovaní vydávame množstvo energie, ktorú musíme doplniť, ste povinní nás cez hodinu pustiť do bufetu na zakúpenie si desiaty a v prípade finančnej núdze nás podporiť.
  6. V rámci prevencie pred poškodením chrbtice, ktorá vzniká pri častom ohýbaní sa, t. j. pri prezúvaní, nesmiete od nás vyžadovať prezúvanie sa za žiadnych okolností.
  7. Po neskorých príchodoch a absenciách, nie sme povinní vám vysvetľovať dôvody a odovzdávať zbytočné veci ako sú ospravedlnenky, pretože by ste sa mohli dopočuť také veci, ako napr.: „Bol som taký chorý, že mi pot museli vynášať v kýbľoch.
  8. Náš pravidelný obedný pokrm nám musí byť včas dodaný, preto ste povinní v školskej jedálni, nám rezervovať stôl a zabezpečiť bezradový príchod k okienku, prípadne nás obslúžiť a nakŕmiť.
  9. Vašu úctu k nám maturantom musíte prejaviť pozdravom, ktorý vyslovíte ako prví.
  10. Zabezpečíte nám bezstarostné maturity, počas ktorých urobíte všetko preto, aby sme zmaturovali bez našej účasti.

To desatoro, ktorého dodržiavaním zabezpečíte mier a bezproblémové nažívanie medzi nami, pánmi maturantmi, a vami, nám podriadenými profákmi. Ak sa chcete prispôsobiť, podpíšte dekrét a ak nie budete bez milosti sťatí ako tí najsposlednejší vyvrheli a prevracači tohoto nášho spoločenstva.

O autorovi

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore